Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi > Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 45 00; infolinia miejska: 19115
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgok@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
Jolanta Krzywiec, p.o. dyrektora
Monika Toporowicz, zastępca dyrektora
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

 1. organizacja i wdrożenie oraz nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie;
 2. współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy tworzeniu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 3. opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań skierowanych do przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, będących w zakresie działania Biura, w tym opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 5. sporządzanie, dla właściwych organów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez m.st. Warszawa lub przez podmioty działające w imieniu m.st. Warszawy i przekazanych do odzysku lub recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania;
 7. koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie wykonywanych kontroli dotyczących umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych;
 8. współpraca z organami kontroli oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań kontrolnych i egzekucji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez podmioty na terenie m.st. Warszawy;
 9. koordynacja i nadzór nad działaniami w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  w szczególności: przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, baterii oraz odpadów surowcowych;
 10. współpraca z organizacjami odzysku w zakresie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.
Odnośniki
Przydatne informacje dotyczące szeroko pojętego tematu ochrony środowiska, w tym także zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach można znaleźć na stronach internetowych:

http://naszesmieci.mos.gov.pl
http://www.czysta.um.warszawa.pl
 
 
Wprowadził Babicz Michał (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2012
Aktualizujący Wyrzykowski Maciej (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)) 03-12-2013
Zatwierdzający Toporowicz Monika (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)) 13-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-12-2013
Liczba odwiedzin: 38012
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu