Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi > Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

  Drukuj
 
Adres

ul. Wierzbowa 9
00-094 Warszawa

Telefon
22 443 45 00; infolinia miejska: 19115
Faks
22 443 45 02
Email
sekretariat.bgok@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. dyrektora Jolanta Krzywiec
tel.: 22 443 45 00, faks: 22 443 45 02, e-mail: jkrzywiec@um.warszawa.pl
zastępca dyrektora Monika Toporowicz
tel.: 22 443 45 00, faks: 22 443 45 02, e-mail: mtoporowicz@um.warszawa.pl
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

 1. organizacja i wdrożenie oraz nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie;
 2. współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy tworzeniu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 3. opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań skierowanych do przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, będących w zakresie działania Biura, w tym opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 5. sporządzanie, dla właściwych organów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez m.st. Warszawa lub przez podmioty działające w imieniu m.st. Warszawy i przekazanych do odzysku lub recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania;
 7. koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie wykonywanych kontroli dotyczących umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych;
 8. koordynacja działań urzędów dzielnic w zakresie spraw związanych z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obsługą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości;
 9. współpraca z organami kontroli oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań kontrolnych i egzekucji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez podmioty na terenie m.st. Warszawy;
 10. koordynacja i nadzór nad działaniami w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  w szczególności: przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, baterii oraz odpadów surowcowych;
 11. współpraca z organizacjami odzysku w zakresie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.
Odnośniki

Przydatne informacje dotyczące szeroko pojętego tematu ochrony środowiska, w tym także zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.czysta.um.warszawa.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl

 
 
Wprowadził Michał Babicz 04-10-2012
Aktualizujący Kasicki Aleksander (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)) 11-03-2015
Zatwierdzający Krzywiec Jolanta (Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)) 12-03-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2015
Liczba odwiedzin: 54759
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt