Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wykaz limitów na dzień 2019-09-21
Kategoria zezwoleniaDETALGASTRONOMIA
Limit detal Limit wykorzystany Limit gastronomia Limit wykorzystany
A - do 4,5% alkoholu oraz piwo 2830 2711 3020 2818
B - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 2970 2915 2590 2501
C - powyżej 18% alkoholu 2710 2651 1880 1811