Wnioski oczekuj±ce na wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych


Brak wniosków.

Legenda:
A - do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
B - powyżej 4,5 % alkoholu do 18 % alkoholu (z wyj±tkiem piwa),
C - powyżej 18 % zawarto¶ci alkoholu.