Majątek trwały m.st. Warszawy ewidencjonowany w Urzędzie m.st. Warszawy (w złotych) stan na 30 czerwca 2003 r.
Lp. Komórki organizacyjne Urzędu/wydziały dla: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie
(inwestycje rozpoczęte)
wartości niematerialne  i prawne należności długoterminowe

długoterminowe
aktywa finansowe (udziały i akcje)

Razem majątek trwały jednostki
1 dzielnicy Bemowo 1 376 478 411 110 047 504 3 903 149 12 028 682 684 465 652 168   1 503 794 379
2 dzielnicy Białołęka 157 825 795 99 168 301 1 846 164 38 184 469 54 963     297 079 692
3 dzielnicy Bielany 1 486 282 822 26 070 378 2 649 589 57 623 836 190 273     1 572 816 898
4 dzielnicy Mokotów 321 839 032 7 662 320 1 816 025 31 404 762 2 768 854     365 490 993
5 dzielnicy Ochota 24 180 063 175 193 565 415 635   24 925     199 814 188
6 dzielnicy Praga Południe 113 769 483 94 600 205 103 846 9 748 375 158 116 3 277 851   221 657 876
7 dzielnicy Praga Północ 27 040 558 3 306 070 379 399 4 454 985 85 437 5 571 407   40 837 856
8 dzielnicy Rembertów 29 463 993 22 544 483 1 207 523 22 695 778 128 438 71 618   76 111 833
9 dzielnicy Śródmieście 8 130 611 370 12 632 858 7 557 353 2 236 575 117 779 47 228 548   8 200 384 483
10 dzielnicy Targówek 488 929 737 59 033 410 3 814 306 133 066 172 153 052 43 679 084   728 675 761
11 dzielnicy Ursus 200 980 000 30 711 359 314 236 13 719 721 28 646 507 310   246 261 272
12 dzielnicy Ursynów 2 097 785 232 27 501 434 1 398 917 96 811 600 191 322 700 966   2 224 389 471
13 dzielnicy Wawer 405 342 656 27 713 743 629 833 9 079 741 105 481     442 871 454
14 dzielnicy Wesoła 17 631 234 33 604 809 327 621 10 234 372 19 341 173 124   61 990 501
15 dzielnicy Wilanów 345 188 397 28 684 871 472 640 13 223 762 154 484     387 724 154
16 dzielnicy Włochy 21 686 799 55 236 971 997 566 22 865 443 10 533 8 296 536   109 093 848
17 dzielnicy Wola 81 845 322 19 678 470 2 615 292 20 450 679 106 209     124 695 972
18 dzielnicy Żoliborz 21 149 233 5 249 174 354 765 2 910 474 49 092 1 304 316   31 017 054
19 Biura Urzędu m.st. Warszawy 5 455 057 391 500 799 754 25 484 447 613 961 747 2 377 210 39 936 490 3 173 557 383 9 811 174 422
XX OGÓŁEM 20 803 087 528 1 339 439 679 56 288 306 1 114 701 173 7 408 620 151 399 418 3 173 557 383 26 645 882 107