Majątek trwały m.st. Warszawy ewidencjonowany w Urzędzie m.st. Warszawy (w złotych) stan na 30 czerwca 2004 r.
Lp. Komórki organizacyjne Urzędu/wydział dla: Grunty*) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej o wodnej Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Nalżności dłgoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje) Wartości niematerialne i prawne Razem majątek trwały
1 dzielnicy Bemowo 1 444 673 554 112 555 639 4 419 717 8 793 559 652 168   1 072 297 1 572 166 934
2 dzielnicy Białołęka 156 905 945 73 616 478 430 517 34 786 925     7 886 265 747 751
3 dzielnicy Bielany 1 486 828 822 33 657 615 2 614 014 53 225 194     102 258 1 576 427 903
4 dzielnicy Mokotów 322 988 522 14 759 766 1 232 249 19 339 849 13 452 457   1 185 716 372 958 559
5 dzielnicy Ochota 24 180 063 168 686 862 289 209       7 470 193 163 604
6 dzielnicy Praga Południe 114 130 123 96 074 988 377 747 6 313 479 2 174 462   86 084 219 156 883
7 dzielnicy Praga Północ 27 040 558 6 942 449 513 081 435 282 3 694 943   114 659 38 740 972
8 dzielnicy Rembertów 99 906 100 24 227 513 1 020 192 25 281 842 20 737   9 067 150 465 451
9 dzielnicy Śródmieście 8 130 611 370 12 610 390 7 629 136 2 242 172 37 477 162   120 699 8 190 690 929
10 dzielnicy Targówek 487 425 969 82 580 924 3 160 640 126 573 822 42 261 846   35 448 742 038 649
11 dzielnicy Ursus 283 594 160 36 327 186 265 530 3 841 519 28 673 391   13 841 352 715 627
12 dzielnicy Ursynów 5 205 147 466 26 900 001 828 161 98 329 382 347 535   82 927 5 331 635 472
13 dzielnicy Wawer 446 025 034 33 351 621 494 786 3 212 764     266 972 483 351 177
14 dzielnicy Wesoła 18 769 486 35 417 069 687 008 6 352 902 117 383   12 248 61 356 096
15 dzielnicy Wilanów 350 619 128 33 732 886 288 712 11 995 200     142 352 396 778 278
16 dzielnicy Włochy 21 686 799 72 230 982 696 930 19 730 837 6 702 189   1393 121 049 130
17 dzielnicy Wola 85 121 565 21 267 872 1 369 907 20 419 773     14 693 128 193 810
18 dzielnicy Żoliborz 21 640 447 7 242 494 276 363 5 323 004 1 219 950   40 556 35 742 814
19 Biura Urzędu m.st. Warszawy 5 671 867 278 489 843 874 19 019 548 730 669 167 38 809 567 3 174 463 168 590 590 10 125 263 192
  OGÓŁEM 24 399 162 389 1 382 026 609 45 613 447 1 176 866 672 175 603 790 3 174 463 168 3 907 156 30 357 643 231
*) - grunty, których m.st. Warszawa jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem stan w dniu 30 czerwca 2003 r. 26 645 882 107
dynamika 2004/2003 113,93%